สัพเพเหระ > ข่าวทั่วไป

ธุรกิจจ่ายโบนัสเฉลี่ย2.48ด.

(1/1)

admin:
ผลสำรวจพบปีนี้ภาคธุรกิจจ่ายโบนัสพนักงานเฉลี่ย 2.48 เดือน กลุ่มยานยนต์มากสุด กลุ่มส่งออกโบนัสลด

นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556/2557 ในกลุ่มตัวอย่าง 210 กิจการ พบว่า
การจ่ายเงินโบนัสปี 2556 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.48 เดือน จาก 2.29 เดือนในปี 2555 
โดยอุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสโดดเด่น 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ 4.95 เดือน
กลุ่มกระเบื้อง เซรามิก 4 เดือน กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ 3.43 %CUR%ดือน

“ปีนี้กลุ่มที่เน้นส่งออกคงจะได้รับโบนัสที่น้อยกกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกไม่สดใสตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ขณะที่กลุ่มท่องเที่ยว บริการ และรถยนต์จะยังคงเป็นกลุ่มที่ได้โบนัสเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เติบโตสูง”
นายพงษ์เดช กล่าว

ขณะที่ อัตราค่าจ้างปี 2556 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.10% ชะลอตัวลงจากปี 2555 ที่เพิ่มขึ้น 7.82%
เพราะการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทได้ส่งผลกระทบไปตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีที่ผ่านมา
โดยกลุ่มที่ปรับค่าจ้างโดดเด่น 3 อันดับแรก ได้แก่ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม 7.75%
กลุ่มสถาบัน 7.50% และกลุ่มการค้าและบริการ 7.17%


ที่มา:Posttoday 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:08 น.

.........................

"ส.อ.ท." จับมือ "ศรีปทุม" สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ชี้ เงินเดือน ป.ตรี ยังไม่ถึง 1.5 หมื่นบาท
มนุษย์เงินเดือนลุ้นโบนัส 2.48 เดือน กลุ่มยานยนต์จ่ายงามสุด 4.95 เดือน
       
       นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556/2557 ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 5
โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 210 แห่ง จาก 21 กลุ่มอุตสาหกรรม
       
       โดยจากผลการสำรวจค่าจ้าง ปี 2556/2557 ในส่วนค่าจ้างขั้นต้น (Base Salary)
สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จำแนกตามวุฒิโดยเฉลี่ยรวม พบว่าวุฒิ ปวช.จ่ายเฉลี่ย 9,477 บาท
วุฒิ ปวส.จ่ายเฉลี่ย 10,475 บาท วุฒิปริญญาตรีจ่ายเฉลี่ย 14,131 บาท วุฒิปริญญาโทจ่ายเฉลี่ย 19,171 บาท
และวุฒิปริญญาเอกจ่ายเฉลี่ย 26,119 บาท
       
       สำหรับค่าจ้างสำหรับผู้มีประสบการณ์ พบว่า ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับสูงจ่ายเฉลี่ย 114,932 บาท
ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับกลางจ่ายเฉลี่ย 61,387 บาท ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับต้นจ่ายเฉลี่ย 34,964 บาท
ระดับผู้ชำนาญการวิชาชีพในกลุ่มงานจ่ายเฉลี่ย 26,967 บาท ระดับเจ้าหน้าที่จ่ายเฉลี่ย 18,832 บาท
และระดับปฏิบัติการจ่ายเฉลี่ย 12,309 บาท
       
       ส่วนการจ่ายโบนัสปี ประจำปี 2555 เฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจ / อุตสาหกรรมอยู่ที่ 2.29 เดือน
และคาดการณ์การจ่ายโบนัสประจำปี 2556 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.48 เดือน
โดยกลุ่มธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายโบนัสโดดเด่น 3 อันดับ ได้แก่
กลุ่มยานยนต์ 4.95 เดือน กลุ่มกระเบื้อง เซรามิก 4 เดือน กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ 3.43 เดือน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   16 พฤศจิกายน 2556 07:47 น.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ