สัพเพเหระ > ข่าวธุรกิจ

ดัชนีผลผลิตอุตฯไฟฟ้าพุ่ง 7เดือนแรกเพิ่ม4.86% แนวโน้มส่งออกสดใส

(1/1)

admin:
ดัชนีผลผลิตอุตฯไฟฟ้าพุ่ง 7เดือนแรกเพิ่ม4.86% แนวโน้มส่งออกสดใส

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.
ติดตามแนวหน้า   

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่าย
กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (เดือน มกราคม- กรกฎาคม 2560) พบว่ามีค่าดัชนีผลผลิตเป็น 115.11
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.86%

โดยสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องซักผ้า Other IC และเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor)
การส่งออกมีมูลค่า 33,665.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน แบ่งเป็นสินค้าไฟฟ้า 10,281.59 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 19,974.35 ล้านเหรียญสหรัฐ
และสินค้าไฟฟ้ากำลัง 3,409.93 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.79%, 8.53% และ 21.70%
ตามลำดับ เนื่องจากตลาดส่งออกหลักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และอาเซียน

โดยสัดส่วนมูลค่าตลาดของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ 28.41%
มูลค่าส่งออก 71.59%

ส่วนแนวโน้มการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2560 นี้ คาดว่าในภาพรวมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 6%
ในจำนวนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 2% และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 9% มีมูลค่าการส่งออกรวม
57,455 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบจากปี 2559 ที่มีมูลค่าส่งออก
55,086 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
สถาบันไฟฟ้าฯ จึงได้เพิ่มบทบาทของ “ห้องปฏิบัติการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDL)”
นอกเหนือไปจากการให้คำปรึกษา การอบรม และการทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
Internet of Things(IoT), Smart Home Appliance

“ขณะนี้ทางสถาบันไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิด IoT Platform ที่เป็นชิ้นงานกลาง
ในกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย”นายสมบูรณ์กล่าว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ